Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Frąckiewicz, zamieszkały w Łodzi przy ul. Podchorążych 69N, adres e-mail: kontakt@bukubuku.pl.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia usługi (w tym do wysyłania wiadomości dotyczących zmian w wykonywanej usłudze).
  3. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  4. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail kontakt@bukubuku.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
  6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.